O Festiwalu Sztuki Najnowszej "ZA"

Wiesław Sokołowski – Trwanie – pismo literackie

e-mail: trwanie@poczta.onet.pl

O Festiwalu Sztuki Najnowszej "ZA" (1997-2003)

Rok 1997  | Rok 1998 | Rok 1999 | Rok 2000 | Rok 2001 | Rok 2002  | Rok 2003 | Rok 2004 

     Festiwal "ZA" jest wynikiem aktywności twórczej i organizacyjnej Zrzeszenia Artystycznego "ZA".
Realizowany w różnych miejscach - w Muzeum w Łowiczu, w Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie, w klubie
"Hybrydy" w Warszawie - ma jednak swoje centrum, które jest aktywne od wielu lat, a które mieści się w
Skierniewicach - Rawce przy ul. Berlinga 2.

     Corocznie spotykają się twórcy "ZA" i goście zaproszeni - pokazujemy swoje dokonania, które są dokumentowane, by następnie w formie folderów a w dalszej perspektywie książek propagować i konfrontować nas, nasze istnienie z szerszym odbiorcą.

Festiwal jest kontynuacją spotkań "Sztuki Najnowszej ZA", które odbywały się w latach dziewięćdziesiątych w siedzibie "ZA" w Rawce.

A oto nazwiska twórców mających wieczory autorskie w ramach "Spotkań Sztuki Najnowszej ZA":

Leon Gruzd
- rzeźbiarz - 30.09.1994
Marek Rymuszko - pisarz - 4.11.1994
Marek Kwaszkiewicz - malarz - 21.04.1995
Jadwiga Sułkowska - poetka - 24.11.1995
Mieczysław Faber - muzyk - 15.12.1995
Krzysztof Smolarz - poeta - 23.02.1996
Apolonia Ptak - poetka - 29.03.1996
Marian Pilot - pisarz - 25.10.1996
Marek Konieczny - performance - 4.04.1997
Ryszard Sobieszczański - poeta - 8.05.1997
Zdzisław Antolski - poeta - 26.09 1997

Na zaproszeniu rozsyłanych do osób interesujących się nasza działalnością pisałem:

"Spotkania Sztuki Najnowszej" są realizowane przez "ZA" od wielu lat i maja na celu budowanie takich hierarchii, w których rzeczywistość sztuki staje się sytuacją najważniejszą. Jest to postawa trudna do obrony w obecnym świecie; niemniej bez autonomii środowisk twórczych, bez wolności ograniczonej li tylko tożsamością artysty, sztuka dostaje się w ręce niepowołane - staje się towarem skomercjalizowanego półświatka. Wierzę więc, że ponowna próba spotkania się w gronie ludzi bliskich i życzliwych; ludzi, którzy pełnię swego tu istnienia poświęcili pracy nad sobą i swoim dziełem, spotka się z przychylnym przyjęciem gości zaproszonych."

   W roku 1997 w
  Muzeum w Łowiczu pod patronatem burmistrza miasta odbył się zjazd twórców "ZA". Rozesłane zostało zaproszenie następującej treści: (patrz obok)


W folderze wydanym z tej okazji napisałem:

 Nie można czy wręcz nie wolno działalności ZA" zamykać w obrazach, rzeźbach, grafikach czy wierszach. Natomiast poprzez różne akcje artystyczne, poprzez skromną ale za to systematyczną działalność Autorskiej Galerii "ZA" w Rawce, życie nasze jest w ciągłym wirze przewartościowań; mówimy "sam strumień naszej świadomości staje się - w swoim bycie nieskończoności - dziełem sztuki... ". W takim właśnie życiu, które jest wyborem niełatwym, trudnym, ogniskuje się wiele spraw - tu bowiem jest większa szansa by zauważyć siebie, swoją myśl, by potem w innych warunkach, każdą nadarzającą się okazję wykorzystać dla swoich artystycznych celów. W naszym przypadku tych okazji było zaledwie kilka. Trzeba powiedzieć otwarcie, że wtedy nie oszczędzaliśmy się. I tylko dzięki w i e I k i e j p r a c y udało nam się zrealizować szereg ważnych programów.


W naszych spotkaniach w roku 1997 wzięli udział:

Zdzisław Antolski
Leon Gruzd
Marek Konieczny
Bożena Piasta
Apolonia Ptak
Małgorzata Rzeźnik
Józef Sarnacki
Włodzimierz B. Segal
Jaga Słowikowska
Krzysztof Smolarz
Ryszard Sobieszczański
Wiesław Sokołowski
Dorota Strójwąs
Jan Walasek
oraz inni

   W roku 1998 Festiwal "ZA" realizujemy wspólnie z Ministerstwem Kultury - Centrum Animacji Kultury. Poszerzamy naszą listę o gości zaproszonych poprzez Ministerstwo Kultury, jednak gro twórców biorących udział w Festiwalu to członkowie Zrzeszenia Artystycznego "ZA".

Zaproszenie na otwarcie Festiwalu
Sztuki Najnowszej "ZA"

   W roku 1999 Zrzeszenie Artystyczne "ZA" poprzez Ministerstwo Kultury - Centrum Animacji Kultury rozesłało do różnych ośrodków kultury następujący tekst:

    Festiwal Sztuki Najnowszej "ZA" jest adresowany do środowisk twórczych w całym kraju - poetów, malarzy, grafików, rzeźbiarzy, muzyków, architektów, filmowców, krytyków sztuki a także animatorów kultury i młodzieży akademickiej. "ZA" realizowało "Spotkania Sztuki Najnowszej", w latach dziewięćdziesiątych spotkania nasze nabrały większej przestrzeni stając się "Festiwalem Sztuki Najnowszej ZA" - uczestniczyli i zwiedzili nasze wystawy luminarze kultury polskiej: Gustaw Herling- Grudziński, Wiesław Myśliwski, Erna Rosenstein, Włodzimierz Borowski, Andrzej Parum, zrealizowano wystawę Mariana Bgusza (1920-1980), Jurrego Zielińskiego (1943-1980), Krzysztofa Wachowiaka. Odbywały się "Maratony Poetyckie", pokazy filmowe oraz inne propozycje jak "Koncert Figur Niemożliwych" Andrzeja Mitana.
     Nasze środowisko obchodzi Jubileusz 35-lecia "ZA". Od września do listopada organizujemy szereg spotkań, wieczorów autorskich, wystaw i innych nietypowych działań.
    Miejsca, które wrosły niejako organicznie w naszą działalność, to Szlak Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie, Muzeum w Łowiczu, Pałac Radziwiłłów w Nieborowie. Przez cały rok działa biuro festiwalowe, które mieści się w siedzibie Zrzeszenia Artystycznego "ZA" w Rawce.
    Integralną częścią naszego Festiwalu są Ogólnopolskie Warsztaty Literackie "ZA".

Został wydrukowany katalog, plakat, zaproszenia.

Pierwszą osobą zwiedzającą "Festiwal Sztuki Najnowszej ZA" był Gustaw Herling-Grudziński, 29 maja 1997 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Agnieszka Sokołowska
projektuje okładkę do
katalogu festiwalowego

W roku 2000  Festiwal Sztuki Najnowszej "ZA" realizowany jest w Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie, tu też odbywa się Ogólnopolski Warsztat Literacki "ZA",natomiast otwarcie Festiwalu ma miejsce w klubie "Hybrydy" w Warszawie.

Projekt znaku festiwalowego projektowany przez
Agnieszkę Sokołowską 

Niezmiernie ważnym elementem naszego Festiwalu jest pismo literackie „ZA”, gdzie są publikowane materiały festiwalowe 

 

 

 

W roku 2001 Festiwal Sztuki Najnowszej "ZA" odbywa się w Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie, w Muzeum w Łowiczu, w siedzibie "ZA" w Skierniewicach - Rawce. Eseje oraz inne materiały zostały opublikowane w "Trwaniu". Zgromadzono obszerną dokumentację fotograficzną.

 

W roku 2002 Festiwal Sztuki Najnowszej "ZA" odbywa się w Muzeum w Łowiczu oraz w siedzibie "ZA" w Skierniewicach - Rawce.

    "ZA" ma obszerny dorobek twórczy realizowany w ekstremalnie trudnych warunkach. Corocznie jednak spotykamy się.

Rok 2003

 

Rok 2004

>> powrót <<